Politika kakovosti

Doseganje ciljev kakovosti postavljamo v ospredje našega poslovanja. Uspehi teh prizadevanj temeljijo na naslednjih vrednotah, dejanjih in ciljih. 


Vrednote


Spoštujemo človeško dostojanstvo pri odnosih s strankami, sodelavci in drugimi partnerji.
Cenimo vzajemnost in medsebojno pomoč.
Spoštovanje, sodelovanje in učenje so temelji organizacijske klime v podjetju.
Inovativnost, učinkovitost in proaktivnost so osnova našega uspešnega dela.
Odgovorno upravljamo z viri in procesi.
Postavljamo si zahtevne cilje in jih dosegamo.
Zadovoljstvo naših strank krepimo z našim delom, ne z anketami.

Dejanja


Izpolnjujemo vse zakonske zahteve in druge pozitivne regulacije, ki določajo okvire delovanja podjetja.

Negujemo partnerske odnose s kupci in drugimi udeleženci.
Vse postopke in procese izvajamo kakovostno in konkretno.
Smotrno porabljamo razpoložljive vire. 
Prizadevamo si za vsestransko izobraževanje in usposabljanje.


Cilji


Nenehno izboljševanje poslovnih rezultatov.
Negovanje dobrega odnosa zaposlenih do dela, sodelavcev in nalog.
Nadgrajevanje sistema upravljanja nalog in ukrepov v področju procesnega upravljanja.
Dosledno upoštevanje sprejetih obvez o varovanju okolja.
Spodbujanje temeljnih načel varstva okolja, kot so družbena odgovornost, nenehno izboljševanje ravnanja z okoljem, preventivna dejanja, izpolnjevanje zahtev in monitoring okoljskih kazalcev, zavezanost okoljski politiki in trajnostni razvoj.