Always thinking forward

Anything is possible when you’re not staying still.

DEVELOPMENT PROJECTS

                           

The goal of the KinShirt project is to develop a smart t-shirt that will optimize the workouts of recreational and professional athletes and group users such as the military and police. The T-shirt will contain kinesiological sensors embedded in the fabric of the active T-shirt. The sensors will send accurate data on body movement to a mobile app that will record and analyze activities in order to optimize training and achieve better exercise results. We will make a significant upgrade of the existing smart textiles, which mainly record body parameters such as pulse, respiration and GPS.

Total cost of the operation

1.330.467,05 €

Amount of co-financing

413.153,91 €

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the EU from the European Regional Development Fund (link).

The operation was selected for co-financing at the Public Call for co-financing the digitization of sales channels and presentation and marketing materials for promotion in foreign markets.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund.

eu skladispirit slovenijaministerstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Digitalizacija predstavitvenih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Za namen predstavitve podjetja oziroma produktov SNIPER bomo izdelali predstavitveni video ter e-katalog, ki ga bomo objavili na spletni strani, v bodoče pa ga bomo uporabljali omenjena gradiva tudi na sejmih za predstavitev podjetja tujim (potencialnim) poslovnim partnerjem. Za še kvalitetnejši nastop na digitalnih medijih pa smo opravili tudi optimizacijo spletne strani.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Za izvedbo operacije so bila odobrena sredstva v višini 9.963,99 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).