Kontakt 080 9887

Standardi

 • EN 469:2005
 • EN 13034:2005
 • EN 343
 • EN 11612:2008
 • ENV 343
 • EN 1149-5:2008
 • EN 381-5
 • EN 510

Sledimo evropski direktivi Sveta 89/686/EGS, v Sloveniji znano kot Pravilnik o osebni varovalni opremi.

Pravilnik o OVO opredeljuje:

 • Njegovo področje uporabe,
 • Pogoje za dajanje izdelkov OVO v promet in uporabo
 • Zaščitne postopke
 • Ugotavljanje skladnosti
 • Priglašene organe (PO)
 • Oznako CE
 • Osnovne varnostne in zdravstvene zahteve (priloga Pravilnika)

Razvrščanje osebne varovalne opreme:

 1. Kategorija (navadna, preprosta, varuje uporabnika pred mehanskimi poškodbami. Sem spadajo delovne obleke, vrtnarske rokavice…)
 2. Kategorija (vsa OVO, ki ne spada v I. in III. kategorijo. Sem spadajo gozdarske zaščitne hlače, zaščitne rokavice, visokovidljiva oblačila..)
 3. Kategorija (zahtevna, namenjena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi. Sem spadajo gasilske rokavice, gasilska interventna obleka…)

Standard : EN13688:2013(star EN340) Varovalna obleka splošne zahteve (ergonomija, velikosti, določanje starosti, uporaba tkanin, ki ne smejo vplivati na uporabnika v obliki alergij ali dražiti kože. Velikosti morajo izhajati iz telesnih mer).