Kontakt 080 9887

Razvojni projekti

pd-logo

 mgrt                                        

 

 1. KinShirt

Cilj projekta je razvoj pametne majice KinShirt, ki bo optimizirala vadbe rekreativnih in profesionalnih športnikov in skupinskih uporabnikov, kot sta vojska in policija. Majica bo vsebovala kineziološke senzorje, vdelane v blago aktivne majice. Ti bodo pošiljali natančne podatke o gibanju delov telesa na mobilno aplikacijo, ki bo beležila in analizirala aktivnosti z namenom prilagajanja in optimizacije treninga za doseganje boljših rezultatov vadbe. Naredili bomo bistveno nadgradnjo obstoječih pametnih tekstilov, ki predvsem beležijo parametre telesa, kot so pulz, dihanje in GPS.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.330.467,05 EUR; Višina sofinanciranja: 413.153,91 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

 

______________________________________________________________________________________

logo-nov    mgrt         

 

 

 

2. JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2016

SWEAR – RAZVOJ FUNKCIONALNIH OBLAČIL S SPOSOBNOSTJO OHLAJANJA

Končni izdelek bo razvit zaščitni sistem s funkcijo termoregulacije človeka med delom in bivanjem v vročem okolju. Izvedba projekta bo potekala preko naslednjih glavnih faz:

 • WP 1 Raziskave in razvoj tekstilnih materialov
 • WP 2 Raziskave fiziologije človeka v vročem okolju
 • WP 3 Raziskave in razvoj tehnologije spajanja tekstilnih materialov
 • WP 4 Raziskave in razvoj senzorjev za nadzor vitalnih funkcij človeka
 • WP 5 Izdelava in testiranje končnega produkta
 • WP 6 Koordinacija projekta

Projekt bo trajal 35,5 mesecev in se je pričel 1.2.2017 ter se bo končal 29.1.2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

_____________________________________________________________________________________

3.  JAVNI RAZPIS KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ

FunT – Functional TechWear – PAMETNA OBLAČILA S FUNKCIJO NADZORA IN ALARMIRANJA

Namen projekta je proizvesti takšno pametno oblačilo, ki bistveno prispeva k zdravemu in varnemu delovnemu okolju uporabnikom pametnih oblačil. Radikalna novost je s področja uporabe različnih kombinacij materialov in senzorjev, ki so zaščiteni pred vlago ter sistem elektronike, ki ga bo mogoče po zelo podobnem tehnološkem postopku vgraditi v različna funkcionalna oblačila.

Projekt je vsebinsko razdeljen na 6 faz:

 1. Proučevanje funkcionalnih materialov
 2. Določitev minimalnih tehničnih parametrov tekstilnih materialov
 3. Raziskave in analiza o zaščiti človeka v nevarnih okoljskih pogojih
 4. Določitev senzorjev za ključne parametre
 5. Razvoj in izdelava elektronske komponente ter aplikacije za nadzor in alarmiranje
 6. Razvoj tehnologije za serijsko proizvodnjo pametnih oblačil.

Projekt bo trajal 18 mesecev in se je pričel 15.06.2017 ter se bo končal 13.12.2018.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

.