Kontakt 080 9887

Razvojni projekti

pd-logo

 logo-novmgrt

1.  JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2016

SWEAR – RAZVOJ FUNKCIONALNIH OBLAČIL S SPOSOBNOSTJO OHLAJANJA

Končni izdelek bo razvit zaščitni sistem s funkcijo termoregulacije človeka med delom in bivanjem v vročem okolju. Izvedba projekta bo potekala preko naslednjih glavnih faz:

 • WP 1 Raziskave in razvoj tekstilnih materialov
 • WP 2 Raziskave fiziologije človeka v vročem okolju
 • WP 3 Raziskave in razvoj tehnologije spajanja tekstilnih materialov
 • WP 4 Raziskave in razvoj senzorjev za nadzor vitalnih funkcij človeka
 • WP 5 Izdelava in testiranje končnega produkta
 • WP 6 Koordinacija projekta

Projekt bo trajal 35,5 mesecev in se je pričel 1.2.2017 ter se bo končal 29.1.2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

——————————————————————————————————————————————————

2.  JAVNI RAZPIS KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ

FunT – Functional TechWear – PAMETNA OBLAČILA S FUNKCIJO NADZORA IN ALARMIRANJA

Namen projekta je proizvesti takšno pametno oblačilo, ki bistveno prispeva k zdravemu in varnemu delovnemu okolju uporabnikom pametnih oblačil. Radikalna novost je s področja uporabe različnih kombinacij materialov in senzorjev, ki so zaščiteni pred vlago ter sistem elektronike, ki ga bo mogoče po zelo podobnem tehnološkem postopku vgraditi v različna funkcionalna oblačila.

Projekt je vsebinsko razdeljen na 6 faz:

 1. Proučevanje funkcionalnih materialov
 2. Določitev minimalnih tehničnih parametrov tekstilnih materialov
 3. Raziskave in analiza o zaščiti človeka v nevarnih okoljskih pogojih
 4. Določitev senzorjev za ključne parametre
 5. Razvoj in izdelava elektronske komponente ter aplikacije za nadzor in alarmiranje
 6. Razvoj tehnologije za serijsko proizvodnjo pametnih oblačil.

Projekt bo trajal 18 mesecev in se je pričel 15.06.2017 ter se bo končal 13.12.2018.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

————————————————————————————————————————————————————

3. PRIDOBITEV CERTIFIKATA PO MEDNARODNIH STANDARDIH

Skladno z razvojem in izvajanjem novih poslovnih modelov  v zvezi z internacionalizacijo – s ciljem povečevanja mednarodne konkurenčnosti, je družba pridobila mednarodni certifikat za skladnost proizvodov ISO 17025 – TNO DEFENCE, SECURITY AND SAFETY.

Projekt bo trajal od 01.05.2017 do 30.10.2017.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

 

 

 

.