Kontakt 080 9887

Certifikati

.

 • Certifikat ISO 9001- 14001

  V podjetju smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti skladno z ISO 9001 že leta 2000. Ker pa se zavedamo, da je potrebno odgovorno ravnati z okoljem, smo vzpostavili tudi sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Preventivno delovanje, izpolnjevanje zakonodajnih zahtev in pričakovanj zainteresiranih strani, spremljanje okoljskih kazalcev, zavezanost zaposlenih in poslovnih partnerjev pri uresničevanju okoljske politike ter odprtost za javnost in trajnostni razvoj, so naša temeljna načela in obveze glede varovanja okolja.

  V podjetju smo ponosni na svojo družbo, kupce, zaposlene in poslovne partnerje.

  Oblikovanje politike in postavljanje ter doseganje ciljev kakovosti in varovanja okolja postavljamo v ospredje našega delovanja. Konkurenčno sposobnost uveljavljamo s politiko kakovosti in varovanja okolja, ki je sestavni del poslovne politike družbe. Kakovostni vhodni materiali ter znanje in izkušnje s področja razvoja in proizvodnje zaščitnih delovnih oblačil, so osnova zaupanja naših poslovnih partnerjev. Strokovna usposobljenost zaposlenih, primerna stopnja tehnološke opremljenosti ter urejenost poslovnega in delovnega okolja so osnovni parametri nivoja kakovosti družbe. Zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, lastnikov ter širšega družbenega okolja je osnovno poslanstvo družbe Prevent & Deloza d.o.o.

 • Certifikat ISO SME Excellent

  Gospodarska zbornica Slovenije je našemu podjetju Prevent Deloza d.o.o. podelilo certifikat poslovne odličnosti “Excellent SME Slovenia”.

  Spletni certifikat »Excellent SME Slovenia« je priznanje in dokazilo za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem.

  Prednosti certifikata za naše podjetje:

  Imetniki certifikata pridobijo večjo varnost poslovanja, večje zaupanje ter lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja na strani kupcev in poslovnih partnerjev.

  Glavni nameni izdaje certifikata so povečevanje transparentnosti trga, promocija dobrih podjetij, promocija varnega poslovanja in promocija dobrih poslovnih običajev. Imetnik certifikata pridobi kredibilnost pri poslovanju.

  Na pridobljeni certifikat smo v podjetju  ponosni in upamo, da smo s tem naredili še dodatni korak k utrditvi Vašega zaupanja v sodelovanje z nami.

 • Boniteta odličnosti

  Zaupanje in verodostojnost sta danes redki lastnosti. Glede na preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na okolje, je danes težko najti zaupanja vreden poslovni subjekt. Kot imetnik certifikata odličnosti boste v nas prepoznali odličnega poslovnega partnerja.

  Odličnost dosegamo tako da:

  tvegamo več, kot drugi menijo, da je varno,

  sanjamo več, kot drugi menijo, da je praktično

  in  pričakujemo več, kot drugi menijo, da je možno.

  Imamo pogum – izkusiti nekaj novega!