Kontakt 080 9887

Certifikati

.

 • Certifikat ISO 9001:2015

  V podjetju imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti že od leta 2000 dalje.

  V Prevent & Deloza smo ponosni na svojo družbo, kupce, zaposlene in poslovne partnerje. Odlikuje nas nenehno prizadevanje za izboljševanje kakovosti, ki je temeljna vrednota našega delovanja. Konkurenčno sposobnost uveljavljamo s politiko kakovosti, ki je sestavni del poslovne politike družbe. Kakovostni vhodni materiali ter znanje in izkušnje s področja razvoja in proizvodnje zaščitnih delovnih oblačil, so osnova zaupanja naših poslovnih partnerjev. Strokovna usposobljenost zaposlenih, primerna stopnja tehnološke opremljenosti ter urejenost poslovnega in delovnega okolja so osnovni parametri nivoja kakovosti družbe. Zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, lastnikov ter širšega družbenega okolja je osnovno poslanstvo družbe Prevent & Deloza d.o.o.

  Prav tako je osnovna skrb vodstva družbe varnost zaposlenih, varni postopki dela ter zagotavljanje pogojev za varno delo.

  Nenehno izobraževanje in usposabljanje omogoča, da v največji meri izkoristimo ustvarjalne potenciale vseh zaposlenih. Izobraževanje je najpomembnejši dolgoročni korektiv dviga konkurenčnosti, zadovoljstva partnerjev, stabilnosti in uspešnega poslovanja družbe.

  Vodstvo spodbuja in usmerja izboljšave v zvezi s kakovostjo na vseh ravneh, z varovanjem okolja ter varnosti in zdravja pri delu. Skrb za stalno in nenehno izboljševanje kakovosti je temeljna naloga vodstva družbe.

 • Certifikat ISO SME Excellent

  Gospodarska zbornica Slovenije je našemu podjetju Prevent Deloza d.o.o. podelilo certifikat poslovne odličnosti “Excellent SME Slovenia”.

  Spletni certifikat »Excellent SME Slovenia« je priznanje in dokazilo za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem.

  Prednosti certifikata za naše podjetje:

  Imetniki certifikata pridobijo večjo varnost poslovanja, večje zaupanje ter lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja na strani kupcev in poslovnih partnerjev.

  Glavni nameni izdaje certifikata so povečevanje transparentnosti trga, promocija dobrih podjetij, promocija varnega poslovanja in promocija dobrih poslovnih običajev. Imetnik certifikata pridobi kredibilnost pri poslovanju.

  Na pridobljeni certifikat smo v podjetju  ponosni in upamo, da smo s tem naredili še dodatni korak k utrditvi Vašega zaupanja v sodelovanje z nami.

 • Boniteta odličnosti

  Zaupanje in verodostojnost sta danes redki lastnosti. Glede na preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na okolje, je danes težko najti zaupanja vreden poslovni subjekt. Kot imetnik certifikata odličnosti boste v nas prepoznali odličnega poslovnega partnerja.

  Odličnost dosegamo tako da:

  tvegamo več, kot drugi menijo, da je varno,

  sanjamo več, kot drugi menijo, da je praktično

  in  pričakujemo več, kot drugi menijo, da je možno.

  Imamo pogum – izkusiti nekaj novega!