Kontakt 080 9887

Politika kakovosti

POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

Oblikovanje politike in postavljanje ter doseganje ciljev kakovosti in varovanja okolja postavljamo v ospredje našega delovanja.

Uspešnost teh naših prizadevanj temelji na naslednjih

VREDNOTAH

 • Ponosni smo, da pripadamo uspešnemu podjetju.
 • Visoko spoštujemo dostojanstvo človeka; kupcev, sodelavcev in drugih deležnikov.
 • Česar sodelavec ne zmore, pomagam, če sam ne zmorem, pričakujem pomoč.
 • Medsebojno spoštovanje, sodelovanje in učenje so temelji organizacijske klime v podjetju.
 • Inovativnost, učinkovitost in samoiniciativnost so temelji našega uspešnega dela.
 • Odgovorno ravnamo s sredstvi in procesi. Tako kot doma.
 • Postavljamo zahtevne cilje in jih uresničujemo.
 • Zadovoljstvo kupcev krepimo z našim delom in ne z anketami.
 • S strankami in s sodelavci ne razpravljamo o problemih, iščemo rešitve.
 • Konstruktivno kritiko izražamo kot predloge za izboljšave.
 • Pri vsem kar delamo postavljamo v ospredje odličnost izvedbe.

         TE VREDNOTE ŽELIMO DOSEGATI

 • Z izpolnjevanjem vseh zakonskih zahtev in druge pozitivne regulative, ki določa okvire delovanja podjetja.
 • Z negovanjem partnerskih odnosov s kupci in drugimi udeleženci.
 • S kakovostnim in korektnim izvajanjem vseh postopkov in procesov.
 • S skrbnim ravnanjem za urejeno in povezano delovanje.
 • S smotrno porabo razpoložljivih sredstev in virov.
 • S prizadevanji za vsestransko izobraževanje in usposabljanje.

V obdobju 2018 – 2020 smo si skladno z dogovorjeno politiko kakovosti in poslovanja zastavili naslednje

 

SPLOŠNE CILJE KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

 • Izboljšanje poslovnih rezultatov (rast dodane vrednosti/zaposlenega).
 • Dvig ravni plač v srednjeročnem obdobju
 • Vzpostaviti boljši odnos zaposlenih do dela, ki ga opravljajo, do sodelavcev, izdelkov in nalog.
 • Izboljšanje obvladovanja ključnih procesov.
 • Izboljšanje informacijskih povezav med posameznimi procesi
 • Izboljšanje obvladovanja obsega porabljenega delovnega časa.
 • Utrditev instituta Vodstveni pregled – s poročili, ki naj vključujejo ciljne vrednosti, pojasnila glede odmikov dejanskih od ciljnih vrednosti ter predloge ukrepov.
 • Uveljaviti sistem obvladovanja nalog in ukrepov na področju obvladovanja procesov (izboljševanje).
 • Striktno spoštovati sprejete obveze glede varovanja okolja.
 • Uveljavljati temeljna načela glede varovanja okolja (družbena odgovornost, nenehno izboljševanje na področju ravnanja z okoljem, preventivno delovanje, izpolnjevanje zakonodajnih zahtev in pričakovanj zainteresiranih strani, spremljanje okoljskih kazalcev, zavezanost zaposlenih in poslovnih partnerjev pri uresničevanju okoljske politike, odprtost za javnost in trajnostni razvoj.

 

 

September 2018

 Boštjan Marolt

Direktor