Kontakt 080 9887

Pametna gasilska interventna obleka »Smart and Fire«

Potrebe po razvoju osebne varovalne opreme za področje reševanja so tudi v EU v zadnjem desetletju izredno naraščale. Da smo v Sloveniji konkurenčni tudi na področju tekstilne panoge s poudarkom na razvoju in izdelavi osebne varovalne opreme kaže dejstvo, da vodimo enega izmed štirih evropskih konzorcijev, ki razvija prototip »pametne gasilske interventne obleke. Uspešno smo bili izbrani na razpisu s strani Agencije za inovacije IWT iz Bruslja ter »smart&fire ekipe«, ki je skupaj z evropskimi gasilci definirala pogoje in zahteve za končni izdelek, ki mora biti funkcionalen za uporabo, varen za gasilca v ekstremnih okoljskih pogojih ter enostaven za vzdrževanje.

Konzorcij podjetij v sestavi Prevent&Deloza in Titera iz Slovenije, Obuda Univerze, Fakulteta za informatiko in podjetje BiotekLab iz Madžarske ter podjetje Inteligente Textil Produkte iz Nemčije, razvija osebno varovalno opremo z vključeno senzoriko za preventivo, nadzor in preprečevanje morebitnih poškodb med reševanjem. Načrtovano je, da bo prototip testiran v sodelovanju z Gasilsko šolo na Igu ter poklicnimi gasilci iz Kopra in Ljubljane še v letošnjem letu.

Smartfire banner

Ostali dogodki / novosti: