Kontakt 080 9887

ISO 9001 – 14001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION

V podjetju smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti skladno z ISO 9001 že leta 2000. Ker pa se zavedamo, da je potrebno odgovorno ravnati z okoljem, smo vzpostavili tudi sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Preventivno delovanje, izpolnjevanje zakonodajnih zahtev in pričakovanj zainteresiranih strani, spremljanje okoljskih kazalcev, zavezanost zaposlenih in poslovnih partnerjev pri uresničevanju okoljske politike ter odprtost za javnost in trajnostni razvoj, so naša temeljna načela in obveze glede varovanja okolja.

V podjetju smo ponosni na svojo družbo, kupce, zaposlene in poslovne partnerje.

Oblikovanje politike in postavljanje ter doseganje ciljev kakovosti in varovanja okolja postavljamo v ospredje našega delovanja. Konkurenčno sposobnost uveljavljamo s politiko kakovosti in varovanja okolja, ki je sestavni del poslovne politike družbe. Kakovostni vhodni materiali ter znanje in izkušnje s področja razvoja in proizvodnje zaščitnih delovnih oblačil, so osnova zaupanja naših poslovnih partnerjev. Strokovna usposobljenost zaposlenih, primerna stopnja tehnološke opremljenosti ter urejenost poslovnega in delovnega okolja so osnovni parametri nivoja kakovosti družbe. Zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, lastnikov ter širšega družbenega okolja je osnovno poslanstvo družbe Prevent & Deloza d.o.o.

Ostali dogodki / novosti: