Kontakt 080 9887

Certifikat ISO 9001:2015.

Naše podjetje je zavezano h kakovosti in zadovoljstvu uporabnikov. Nenehno težimo k napredku in izboljšanju poslovnih uspehov in rezultatov naše organizacije.

Zadovoljstvo uporabnikov na eni in naših zaposlenih na drugi strani, sta v ospredju našega delovanja.

Svojo zavezanost h kakovosti smo potrdili z uspešnim prehodom na ISO 9001:2015.

 

 

Ostali dogodki / novosti: